​Tập huấn nâng cao kỹ thuật xúc tiến đầu tư cùng thị trường Hoa Kỳ

Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018
Thực hiện thư mời số 182/XTTM-XTĐT ngày 02/03/2018 của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương về việc mời tham dự chương trình tập huấn "Nâng cao kỹ năng Xúc tiến đầu tư từ thị trường Hoa Kỳ" diễn ra vào ngày 28/03/2018 Hà Nội.
    
Thời gian tập huấn diễn ra có nhiều Sở, ngành, doanh nghiệp các tỉnh thành về tham dự trong đó có Trung Tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung Tâm) tham gia. Nội dung tập huấn chủ yếu nói về kỹ năng quãng bá, xúc tiến đầu tư tại thị trường Hoa Kỳ gồm nhiều chủ đề như sau:
  
   Chủ đề 1: Xu hướng hợp tác đầu tư - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
    Chủ đề 2: Văn hóa đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư Hoa Kỳ.
    Chủ đề 3:  Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.
    Chủ đề 4:  Các công cu hỗ trợ kết nối đầu tư kỹ thuật số một cách hiệu quả - Thực hành sử dụng công cụ kết nối.
    Chủ đề 5: Nâng cao hiệu quả  công tác xúc tiếnđầu tư tại thị trường Hoa Kỳ.    

Qua Chương trình tập huấn đã mang lại nhiều kiến thức thực tế bổ ích cho các học viên về: xu hướng phát triển kinh tế xã hội của thị trường Mỹ, hiểu biết thêm về địa lý, lịch sử, chính trị, xã hội, thời tiết, khí hậu, phong tục tập hoán của nguời Mỹ.... Nhằm trang bị cho các học viên một số thông tin của thị trường Hoa Kỳ để tạo điều kiện thuận lợi khi làm công tác xúc tiến đầu tư tại thị trường này. 
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL