​Thị trường xuất khẩu tôm

Thứ ba, 10 Tháng 4 2018
Sản xuất tôm tại Thái Lan, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Việt Nam sẽ vào vụ thu hoạch cao điểm từ tháng 4/2018, thị trường tôm dự báo ổn định hoặc giảm nhẹ trong vòng 6 tháng tới.

Năm 2017, nhiều người mua tôm tại EU đang chuyển hoạt động giao dịch sang Việt Nam, ngày càng nhiều nhà bán lẻ tại châu Âu có nhu cầu đối với các sản phẩm chứng nhận ASC có thể là một lý do khiến Việt Nam trở thành nhà cung cấp tôm ngày càng quan trọng đối với thị trường EU. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ASC là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động. 

Theo số liệu thống kê từ ITC, lượng tôm Anh nhập khẩu từ Việt Nam năm 2017 đạt 15,5 nghìn tấn, trị giá 179,5 triệu USD, tăng 31,5% về lượng và 38,41% về trị giá so với năm 2016, chiếm 19,6% về lượng và 20,67% về trị giá. Xét theo lượng thì Việt Nam là thị trường cung cấp tôm lớn thứ hai cho Anh sau Ấn Độ, tuy nhiên xét theo trị giá thì tôm của Việt Nam đang đứng đầu. Các sản phẩm tôm chế biến, tôm nước lạnh nhập khẩu vào Anh đều giảm trong năm 2017. Riêng nhóm hàng tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu vào thị trường này tăng.

Để chủ động mùa vụ nuôi tôm, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2018, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Văn bản số 3710/TCTS-NTTS hướng dẫn Khung mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2018 đến các địa phương ven biển.

Phòng TT&HTDN