​Pháp thị trường gạo tiềm năng của Việt Nam

Thứ ba, 10 Tháng 4 2018
Gạo là mặt hàng thế mạnh của Việt Nam và Pháp là quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới về nhập khẩu gạo trên thế giới. Pháp có khoảng trên 30 triệu người sử dụng gạo hàng ngày và đây chính là cơ hội cho các doanh nghiệp của Việt Nam mở rộng xuất khẩu tại thị trường này. Mỗi năm, kim ngạch nhập khẩu gạo của Pháp từ thế giới khoảng 400-500 triệu USD/năm.

Năm 2017,Việt Nam xuất khẩu gạo sang thị trường Pháp đạt 5,15 triệu USD. 

Tại Pháp, hai mặt hàng mã HS 100630 và mã HS 100620 là hai mặt hàng gạo chính xuất khẩu của Việt Nam. Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ ( mã HS 100630) là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất, năm 2017 đạt 4,61 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016. Ngoài ra, mặt hàng gạo lứt (mã HS 100620) đạt kim ngạch 542 triệu USD.
Phòng TT&HTDN