Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường 3/2 (Rạch Giá - Châu Thành)

Thứ năm, 12 Tháng 4 2018
Địa điểm: Thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành
Quy mô: Tuyến dài khoảng 8,6 km.
Tổng vốn đầu tư: 1.880 tỷ đồng

TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư xây dựng tuyến đường 3/2 (Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành)

MỤC TIÊU DỰ ÁN: 
Đường giao thông kết nối ven biển và mở rộng đô thị hai bên đường.

ĐỊA ĐIỂM
Thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành

QUY MÔ
Tuyến dài khoảng 8,6 km.
Chiều rộng nền đường 33m, trong đó mặt đường rộng 19m, dãy phân cách 3m, vĩa hè 2x5m. Mặt đường bê tông nhựa.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
1.500 tỷ đồng

LOẠI HỢP ĐỒNG: BT

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL