Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Thứ tư, 18 Tháng 4 2018
Từ ngày 22/4/2018 - 25/4/2018, tại Khuôn viên Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, ấp Đông Bình, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2018;

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp với địa phương tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn phục vụ nhân dân và du khách đến thăm viếng Đền Hùng, tại Thông báo số 278/TB-VP ngày 23/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Tân Hiệp tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang năm 2018 như sau:
Tên chương trình: Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

- Thời gian: Từ ngày 22/4/2018 - 25/4/2018.
- Địa điểm: Tại Khuôn viên Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, ấp Đông Bình, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Đây là cơ hội tốt để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá hình ảnh, sản phẩm; tiếp cận với thị trường nông thôn tiềm năng; từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng vùng nông thôn; thay đổi nhận thức, quan điểm, hành vi của người tiêu dùng về hàng Việt. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân nông thôn tiếp cận được các mặt hàng Việt Nam có chất lượng, phong phú về chủng loại, có giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội.

Chi tiết liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Điện thoại: 02973 946345 (Hoàng Khải - 0972 761108)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông báo đến nhân dân trong tỉnh biết tham quan và mua sắm tại Phiên chợ.

Phòng Xúc tiến ĐTTMDL