Mời tham gia “Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018”

Thứ tư, 18 Tháng 4 2018
Từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2018 tại Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố, số 2374, quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.


Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Công văn số 1464/VP-KTTH ngày 30/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.

Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, diễn ra từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2018 tại Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố, số 2374, quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu tiếp tục giới thiệu, quảng cáo các sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực giống cây, giống con, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện cho cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp tại các địa phương trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm giống và nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 25/4/2018 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:
- Ông Cao Hoàng Khải - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
- Địa chỉ: 222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3946 345 - 0972.76.11.08      
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL