Mời tham gia “Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2018”

Thứ tư, 18 Tháng 4 2018
Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/5/2018 tại Công viên Thống Nhất - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội


Kính gửi: Các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Công văn số 1456/PC-VP ngày 30/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc nghiên cứu, tham mưu hỗ trợ HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2018.

Hội chợ xúc tiến thương mại HTX năm 2018 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20/5/2018 tại Công viên Thống Nhất - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh, thành phố đến với người tiêu dùng, xúc tiến ký kết hợp đồng tiêu thụ và hợp tác đầu tư giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 25/4/2018 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:
- Ông Cao Hoàng Khải - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
- Địa chỉ: 222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3946 345 - 0972.76.11.08      
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL