Một số nhà mua hàng sản phẩm tôm chế biến (HS.160529) tiềm năng Úc

Thứ tư, 18 Tháng 4 2018
Giới thiệu Một số nhà mua hàng sản phẩm tôm chế biến (HS.160529) tiềm năng Úc.

• MacCocking Pty Ltd
Địa chỉ: Torrensville City, Australia
ĐT: 61.8.8234.1099
Fax: 61.8.8234.5032
Website : http://www.pfdfood.com.au
Người liên hệ: Daniel Glover (General Manager/Manager)
 
• Arquilla Bulk Trading Proprietory Limited
Địa chỉ: Leichhardt City, Australia
ĐT: 61.2.9560.9733
Fax : 61.2.9550.9731
Website: http://www.arquilla.com
 
• Craig Mostyn & Co Proprietary Limited
Địa chỉ: Lidcombe City, Australia
ĐT: 61.2.9475.3200
Fax: 61.2.9748.2224
Website: http://www.craigmostyn.com.au
Người liên hệ: R Stewart
 
• Metcash Limited
Địa chỉ: 50 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia
Tel: 61.2.9751.8200
Fax: 61.2.9889.1557
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.metcash.com
 
• Hulschers Ingredients Pty Ltd
Địa chỉ: Sumner City, Australia
ĐT: 61.7.3279.5999
Fax: 61.7. 3279.3222
Website: http://www.hulschersind.com.au
Người liên hệ: Martin Hulscher (Sales Manager)
 
• PECS Shipping & Trading Pty Ltd
Địa chỉ: Highton, City, Australia
ĐT: 61.3.5244.2724
Fax: 61.3.5243.3212
Website: http://www.pecs.com.au
Người liên hệ: Jan Kinloch (Finance Director)


Vui lòng xem file đính kèm

Phòng TT&HTDN