In trang này

Danh sách Hội chợ Hàn Quốc 2018

Thứ năm, 26 Tháng 4 2018
Xin giới thiệu danh sách Hội chợ triển lãm tại Hàn Quốc năm 2018 với các ngành nghề thực phẩm, thuỷ sản, đồ nội thất,... tại Seoul, Goyang, Busan do Thương vụ, Cục Xúc tến Thương mại, AKC chủ trì tổ chức
 
STT Tên hội chợ Thời gian Địa điểm Mặt hàng Đơn vị chủ trì Phối hợp Website
1 Seoul Food 2018 01/5 - 04/5 COEX, Seoul Thực phẩm AKC, Cục Xúc tiến thương mại Thương vụ http://www.seoulfood.or.kr
/m/eng/index.asp
2 Seoul International Seafood Show 09/5 - 11/5 COEX, Seoul Thủy sản Thương vụ, Cục Xúc tiến thương mại   http://www.seoulseafood.com
/eng/main.asp
3 Import Goods Fair 21/6 - 23/6 COEX. Seou Thực phẩm Thương vụ   http://www.igf.co.kr/en/
4 Food Ingredients Korea 22/8 - 24/8 AT Center, Seoul Nguyên liệu thực phẩm Thương vụ   http://www.fikorea.org/eng/
5 Korea International Furniture & Interior Fair 29/8 - 02/9 KINTEX, Goyang Đồ nội thất, đồ gia dụng AKC, Cục Xúc tiến thương mại Thương vụ http://kofurn.or.kr/us/main_us/
6 Busan International Seafood & Fisheries EXPO 31/10 - 02/11 BEXCO, Busan Thủy sản tươi, đông lạnh… Thương vụ Vasep http://www.bisfe.com/p11-e.php
7 Food Week Korea 28/11 - 01/12 COEX, Seoul Thực phẩm, đồ uống, đồ bếp… Thương vụ   http://www.koreafoodweek.com/


Vui lòng xem chi tiết đính kèm
Phòng TT&HTDN