Dự án: Đầu tư Cụm xử lý lắng, lọc xã Đông Hưng B

Thứ ba, 08 Tháng 5 2018
Địa điểm: xã Đông Hưng B, huyện An Minh; công suất 50m3/h; loại hợp đồng: BT hoặc BOT;  tổng vốn đầu tư 15,5 tỷ đồng

TÊN DỰ ÁN: 
Cụm xử lý lắng, lọc xã Đông Hưng B

ĐỊA ĐIỂM
xã Đông Hưng B, huyện An Minh

CÔNG SUẤT: 50m3/h

QUY MÔ
Công trình thu; Cụm xử lý (lắng lọc)
(Bể chứa 1.000m3; nhà quản lý; tuyến ống cấp nước 18km; 850 đồng hồ nhà dân; đường ống KT)

DIỆN TÍCH: 1.000m2


TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
15,5 tỷ đồng

LOẠI HỢP ĐỒNG: BT hoặc BOT

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN