Dự án: Cụm Cảng Hà Tiên

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018
Địa điểm: Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang;  tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng

TÊN DỰ ÁN: 
Cụm càng Hà Tiên

ĐỊA ĐIỂM
Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
450 tỷ đồng

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN