Dự án: Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt xã Hòn Nghệ, Kiên Lương

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018
Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt Tổng vốn đấu tư: 17,5 tỷ đồng; xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương; Loại hợp đồng: BT hoặc BOT

TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư Trạm cấp nước xử lý nước mặn thành nước ngọt

ĐỊA ĐIỂM
xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương

CÔNG SUẤT: 30m3/h

QUY MÔ
TCN xử lý nước mặn thành nước ngọt
(Cụm xử lý, Bể chứa; tuyến ống cấp nước 12km; 700 đồng hồ nhà dân; đường ống KT)
 
DIỆN TÍCH: 300m2

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 17,5 tỷ đồng

LOẠI HỢP ĐỒNG: BT hoặc BOT

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN