Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ đường Lạc Hồng nối dài

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018
Địa điểm: Đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu kênh Vành Đai, phường Vĩnh Hiệp;  
Quy mô: 10 ha;  
Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ đồng.

TÊN DỰ ÁN: 
Khu thương mại - dỊch vụ đường Lạc Hồng nối dài

MỤC TIÊU DỰ ÁN: 
Xây dựng nhà phố thương mại cao tầng

ĐỊA ĐIỂM
Đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát đến cầu kênh Vành Đai, phường Vĩnh Hiệp

QUY MÔ
10 ha

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
200 tỷ đồng

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL