Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 3/2 (Rạch Giá - Hòn Đất)

Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018
Địa điểm: Thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất.  Quy mô: Tuyến dài khoảng 25,6 km.   Tổng vốn đầu tư: 1.700 tỷ đồng

TÊN DỰ ÁN:
Đầu tư xây dựng tuyến đường 3/2 (Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất)

MỤC TIÊU DỰ ÁN: 
Đường giao thông kết nối ven biển và mở rộng đô thị hai bên đường.

ĐỊA ĐIỂM
Thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất

QUY MÔ
Tuyến dài khoảng 25,6 km.
Chiều rộng nền đường 12m, trong đó mặt đường rộng 7m. Mặt đường bê tông nhựa. Xây dựng mới 19 cầu BTCT, tải trọng HL93.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
1.500 tỷ đồng

LOẠI HỢP ĐỒNG:
BT

Chi tiết liên hệ:

Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
 
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL