lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 324
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 316

Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2018

Thứ hai, 28 Tháng 5 2018
Diễn ra từ ngày 03/8 đến ngày 08/8/2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

                                Kính gửi: 
                                               - Các Doanh nghiệp;
                                               - Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2018 theo Công văn số 2454/VP-KTTH ngày 14/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.

Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2018 diễn ra từ ngày 03/8 đến ngày 08/8/2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm, số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, nhằm gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường. Góp phần thúc đẩy giao lưu thương mại, du lịch, đầu tư giữa các địa phương và các đối tác quốc tế.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 15/6/2018 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:
- Bà Lâm Kim Đang - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
- Địa chỉ: 222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0297.3946 345 - 0975.929 144      
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng Xúc tiến ĐTTMDL