lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 320

​Dự án: Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam), An Thới, Phú Quốc

Thứ tư, 30 Tháng 5 2018
Đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam), tại An Thới, Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.100 tỷ đồng

TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải (phía Nam)

ĐỊA ĐIỂM
An Thới, huyện Phú Quốc

MỤC TIÊU: 
Tạo môi trường xanh, sạch, đẹp bền vững cho đời sống và pát triển du lịch từ đó phát triển kinh tế xã hội tại huyện Phú Quốc

QUY MÔ: 80.000 m2

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 2.100 tỷ đồng

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN