​Thông tin thị trường nước ngoài

Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018
Thị trường Nga, thị trường Nam Phi, thị trường ASEAN, thị trường Pakistan: kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 4, 5 năm 2018

- Thị trường Nga: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nga trong 5 tháng đầu năm 2018 tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 185,27 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê sang thị trường này tăng mạnh nhất, tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2017; hàng thủy sản tăng 1,7%; hạt điều tăng 59,5%; hàng rau quả tăng 3,7%. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chè sang thị trường Nga giảm 5,1%, hạt tiêu giảm 61,9%, gạo giảm 55,4%.

- Thị trường Nam Phi trong tháng 04 năm 2018 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp và sản xuất hàng công nghiệp giảm. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng. Đồng Rand tăng giá. Tính đến hết tháng 04/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 357,1 tỷ Rand (tương đương với 29,8 tỷ USD), giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 374,7 tỷ Rand (tương đương với 31,2 tỷ USD), tăng 7,2%. Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 04/2018 so với tháng 03/2018: Sản phẩm khoáng sản tăng 9%; Sản phẩm hóa chất giảm 4%; Hàng dệt may giảm 17%; Kim loại thường giảm 17%; Phương tiện vận tải giảm 4%. 

- Thị trường ASEAN: theo Tổng Cục Hải quan, ASEAN là thị trường lớn thứ 4 về xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018 với kim ngạch đạt 1,296 tỷ USD, tăng mạnh 83,3% so với cùng kỳ năm 2017. Xét về tỷ trọng, SEAN chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018, tăng so với tỷ trọng 5,4% của 5 tháng năm 2017.
Phòng TTHTDN