lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 320

Dự án: Đầu tư xử lý nước thải Phú Quốc

Thứ ba, 17 Tháng 7 2018
Đầu tư dự án xử lý nước thải Phú Quốc; Tổng vốn đấu tư: 2.690 tỷ đồng; huyện Phú Quốc

TÊN DỰ ÁN: 
Đầu tư dự án xử lý nước thải Phú Quốc

ĐỊA ĐIỂM
huyện Phú Quốc

MỤC TIÊU: 
Xử lý môi trường

QUY MÔ
Chiều dài tuyến 59.412m

CÔNG SUẤT: 20.000m3/ngày

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: 2.690 tỷ đồng

Thông tin liên hệ:
Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch
Tel: 02973 946345
Phòng TT&HTDN