Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018

Thứ tư, 18 Tháng 7 2018
Theo Cục thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu  năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 28.247,63 tỷ đồng, đạt 45,63% kế hoạch năm, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2017.


Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 đạt 9.361,6 tỷ đồng, tăng 12,15% so tháng trước, tăng 12,71% so cùng kỳ. Tính chung 6 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện 47.905,65 tỷ đồng, đạt 50,16% kế hoạch năm, tăng 14,65% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 268,9 triệu USD, đạt 51,71% kế hoạch năm, tăng 45,03% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: hàng nông sản 117,26 triệu USD, đạt 61,72% kế hoạch năm, tăng 44,66% so cùng kỳ; hàng thủy sản 81,58 triệu USD, đạt 38,85% kế hoạch, tăng 2,00%; hàng hóa khác 69,96 triệu USD, đạt 58,30% kế hoạch, tăng 2,87 lần so cùng kỳ năm trước.
Các mặt hàng xuất khẩu 6 tháng  đạt khá so cùng kỳ năm trước như Gạo 226.679 tấn, tăng 34,12%; cá đông 1.311 tấn, tăng 17,68%; thủy sản đông khác 7.140 tấn, tăng 22,53%; Cá cơm sấy 297 tấn, tăng 33,78% ; Riêng mặt hàng tôm đông 1.238 tấn, giảm 11,63% ; mực, bạch tuộc đông 6.000 tấn, giảm 9,76%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 45,03% so với cùng kỳ là do các mặt hàng xuất khẩu đều tăng về lượng so cùng kỳ, nhất là mặt hàng gạo tăng 34,12% về sản lượng, tăng 51,66% về giá trị (giá bình quân tăng 59 USD/tấn) và được xuất khẩu sang 11 thị trường (tăng 1 thị trường). xuất khẩu thủy sản tăng nhờ các thị trường truyền thống có nhu cầu trở lại. Ngoài ra, sản phẩm giày da xuất khẩu của Công ty cổ phần Giày Thái Bình đạt 4.236 ngàn đôi, tăng gấp 4 lần so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng, tổng lượt khách du lịch đạt 3.837,88 ngàn lượt khách, đạt 54,05% kế hoạch, tăng 21,18% so cùng kỳ. Trong đó lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 1.622,86 ngàn lượt khách, đạt 51,52% kế hoạch, tăng 17,49%. Trong đó: Số khách quốc tế 308,58 ngàn lượt khách, đạt 71,76% kế hoạch, tăng 59,80%; khách du lịch đi theo tour đạt 87,13 ngàn lượt khách, đạt 42,50% kế hoạch, tăng 26,52%. c 7.140 tấn, tăng 22,53%; Cá cơm sấy 297 tấn, tăng 33,78% ; Riêng mặt hàng tôm đông 1.238 tấn, giảm 11,63% ; mực, bạch tuộc đông 6.000 tấn, giảm 9,76%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 45,03% so với cùng kỳ là do các mặt hàng xuất khẩu đều tăng về lượng so cùng kỳ, nhất là mặt hàng gạo tăng 34,12% về sản lượng, tăng 51,66% về giá trị (giá bình quân tăng 59 USD/tấn) và được xuất khẩu sang 11 thị trường (tăng 1 thị trường). xuất khẩu thủy sản tăng nhờ các thị trường truyền thống có nhu cầu trở lại. Ngoài ra, sản phẩm giày da xuất khẩu của Công ty cổ phần Giày Thái Bình đạt 4.236 ngàn đôi, tăng gấp 4 lần so cùng kỳ năm trước.
Phòng TTHTDN