Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018

Thứ sáu, 03 Tháng 8 2018
Hiện nay đang vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến thời kỳ sinh trưởng của cây lúa và sâu bệnh phát sinh. 

Sản lượng khai thác ước tính được 336.781 tấn, đạt 60,79% kế hoạch năm, tăng 6,54% so cùng kỳ năm trước (tăng 20.667 tấn), trong đó: cá các loại 251.058 tấn, tăng 8,91% (tăng 20.541 tấn); tôm 20.809 tấn, tăng 0,41% (tăng 85 tấn); mực 41.633 tấn, tăng 3,99% (tăng 1.596 tấn)...

Doanh thu các hoạt động dịch vụ ước thực hiện 6.740,15 tỷ đồng, đạt 58,61% so kế hoạch, tăng 12,21% so cùng kỳ năm trước. Đa số các hoạt động dịch vụ doanh thu đều tăng khá cao như: nhóm dịch vụ kinh doanh bất động sản ước đạt 2.102,19 tỷ đồng, chiếm 31,19%/Tổng doanh thu, tăng 7,57%;  nhóm dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 13,06%; nhóm dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 17,92%...

Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 326,91 triệu USD, đạt 62,87% kế hoạch năm, tăng 36,19% so cùng kỳ năm trước, bao gồm: Hàng nông sản 135,71 triệu USD, đạt 71,43% kế hoạch, tăng 43,96% so cùng kỳ; hàng thủy sản 95,28 triệu USD, đạt 45,37% kế hoạch, giảm 6,40% so cùng kỳ; hàng hóa khác là 94,55 triệu USD, đạt 78,79% kế hoạch, tăng 6,68 lần so cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách du lịch ước tính đạt 4.748,43 ngàn lượt khách, đạt 66,88% kế hoạch năm, tăng 21,28% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch 2.010,21 ngàn lượt khách, tăng 19,50% so cùng kỳ. Số khách quốc tế 373,90 ngàn lượt khách, tăng 67,26% so với cùng kỳ. Khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch bao gồm: khách cơ sở lưu trú du lịch phục vụ 1.905,72 ngàn lượt khách, tăng 19,39% và khách du lịch đi theo tour đạt 104,49 ngàn lượt khách, tăng 21,66% so cùng kỳ.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm
Phòng TT&HTDN