lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283

Các chính sách quản lý nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a đối với hàng nông thủy sản nhập khẩu

Thứ ba, 18 Tháng 9 2018
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a, chính sách quản lý nhập khẩu của Chính phủ In-đô-nê-xi-a đối với các mặt hàng thủy sản nhập khẩu cụ thể như sau:

- Quy định 125/KEP-DJP2HP/2014 năm 2014 của Bộ Biển và Nghề cá quy định danh mục các sản phẩm thủy sản được phép nhập khẩu vào Indonesia.

- Quy định 46/ PERMEN-KP/2014 năm 2014 của Bộ Biển và Nghề cá về kiểm soát chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào In-đô-nê-xi-a.

- Quy định 41/PERMEN-KP/2014 năm 2014 của Bộ Biển và Nghề cá về cấm nhập khẩu một số loài cá có thể gây nguy hiểm (cho môi trường và con người) vào In-đô-nê-xi-a. Theo đó, quy định này đã quy định 152 loại cá không được phép nhập khẩu vào In-đô-nê-xi-a (nâng từ 30 loại cá trong quy định số 17/MEN/2009 ban hành trước đây).

Đối với mặt hàng nông lâm sản, năm 2015, Bộ Nông nghiệp In-đô-nê-xi-a đã ban hành Quy định số 04/2015 và được thay bằng Quy định 55/2016 (trong năm 2016) về kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu tươi sống có nguồn gốc thực vật (FFPO). Quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và kiểm soát an toàn thực phẩm tươi sống từ thực vật vào Indonesia. Quy định áp dụng cho 43 loại hoa quả, 35 loại rau, 7 loại hạt lương thực, 6 loại hạt, 5 loại đậu và 4 loại sản phẩm khác từ thực vật.
Phòng TTHTDN