Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018

Thứ hai, 01 Tháng 10 2018
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo

Vui lòng xem chi tiết đính kèm

Phòng TTHTDN