​Mời tham gia “Hội chợ - Triển lãm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2018"

Thứ hai, 01 Tháng 10 2018
Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2018, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Hòa Bình
 
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thực hiện Công văn số 5455/VP-KTTH ngày 27/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc mời tham gia “Hội chợ Triển lãm Công nghệ - Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2018”.

Hội chợ Triển lãm Công nghệ - Tiểu thủ công nghiệp và Hàng tiêu dùng khu vực miền Bắc tỉnh Hòa Bình năm 2018, diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2018 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh Hòa Bình.

Với mục tiêu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh Kiên Giang có dịp giao thương, học tập trao đổi kinh nghệm, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, tăng cường liên kết, mở rộng giao lưu với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh, thành phố trong cả nước

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 08/10/2018 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:
- Bà Lâm Kim Đang , Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, 222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
- Di động 0975.929.144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng XtĐTTMDL