Quy định liên quan đến việc mang hàng thực phẩm vào Nhật Bản

Thứ năm, 04 Tháng 10 2018
Theo Luật Bảo vệ Động vật và Thực vật của Nhật Bản, nhiều mặt hàng thực phẩm của các nước trong đó có Việt nam khi mang vào Nhật Bản đều phải tuân thủ các thủ tục về kiểm dịch.

Mặc dù bạn đã có nhiều hình thức để nhắc nhở khách hàng, đặc biệt từ Việt Nam, thực hiện quy định đó nhưng thời gian gần đây, số lượng khách Việt Nam mang hành lý thực phẩm vi phạm Luật của Nhật (như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến có nguồn gốc động thực vật bị cấm…) hoặc thực phẩm không có giấy chứng nhận kiểm dịch tăng đáng kể.

Trước tình hình đó, kể từ ngày 01/10/2018, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhât Bản yêu cầu các hành khách Việt Nam có mang hàng hóa nguồn gốc động thực vật phải thực hiện các việc sau:
- Phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do Chính phủ Việt Nam cấp đối với những mặt hàng bắt buộc theo quy định của Nhật.
- Tuân thủ quy trình và thủ tục kiểm dịch theo Luật của Nhật Bản
- Trường hợp hành khách không xuất trình được các giấy tờ nêu trên thì toàn bộ thực phẩm sẽ bị tiêu hủy. Nếu cố tình không khai báo, tùy theo trường hợp, hành khách có thể bị phạt tối đa tới 1 triệu Yên Nhật (tương đương 200 triệu VND) hoặc bị phạt tù tối đa 3 năm.

Thông tin chi tiết xin tham khảo các tài liệu trong các link gửi kèm theo:
1) Quy chế Kiểm dịch động vật: (Các thứ tiếng)
http://www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html

2) Quy chế kiểm dịch thực vật (các thứ tiếng, có tiếng VN)
http://www.maff.go.jp/pps/j/information/language_top.html

3) Quy chế Kiểm dịch thực vật: (Tiếng Việt)
http://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/vietnamese.html
-Thông báo về việc kiểm dịch thực vật có quy định phạt (tiếng Việt)
http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/pdf/pc_ve-2.pdf
-Những điều cấm, hạn chế, các khu vực, các loại thực vật bị cấm mang vào NB:
http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/pdf/l_ve.pdf
-Quy chế kiểm dịch thực vật: Chi tiết 3 bước từ khi nhập cảnh
http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/pdf/ve.pdf
 
Phòng TTHTDN (Nguồn Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản)