Bản tin thị trường nông nghiệp số 18 năm 2018

Thứ hai, 08 Tháng 10 2018
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông nghiệp số 17 kỳ 1 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công thương để bạn đọc tham khảo

Vui lòng xem file chi tiết
Phòng TTHTDN