Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020

Thứ tư, 10 Tháng 10 2018
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018 - 2020.

Theo quyết định có 81 dự án được phê duyệt trên các lĩnh vực: du lịch; thương mại; môi trường; nuôi trồng và chế biến nông sản, thủy sản công nghệ cao,...


Xem chi tiết file đính kèm

 
Phòng TTHTDN