​Đối thoại doanh nghiệp lần 2

Thứ tư, 10 Tháng 10 2018
Ngày 16/8/2018, tại UBND tỉnh Kiên Giang diễn ra Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm) đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp tại các địa phương. Đồng thời, Trung tâm cũng rà soát lại những ý kiến của doanh nghiệp chưa được các sở, ban, ngành trả lời bằng văn bản kể từ sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1.

Qua thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung, Trung tâm đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 diễn ra lúc 8 giờ ngày 16-8-2018 với sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng, cùng với sự tham gia của các sở, ban, ngành và địa phương liên quan, cùng với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả tại Hội nghị có 7 doanh nghiệp trực tiếp đề xuất 10 nội dung kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp được các sở, ban, ngành, và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố giải đáp, hướng dẫn. Những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm như vận tải khách du lịch và tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy; quy hoạch du lịch; lĩnh vực thuế đối với kinh doanh ô tô xe máy; đất đai; hao hụt trong kinh doanh xăng dầu, tập huấn về điều kiện kinh doanh xăng dầu; tiếp cận nguồn vốn vay đối với doanh nghiệp xuất khẩu; định mức thuế tài nguyên nước ngầm; về Bản tin dự báo thời tiết để cho phép tàu hoạt động…Qua Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2, Trung tâm đã làm tốt vai trò tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng đối thoại doanh nghiệp, đáp ứng được những mong đợi của các doanh nghiệp đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời thỏa đáng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ngân hàng nhà nước – chi nhánh Kiên Giang tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu và các Ngân hàng thương mại để hướng dẫn hình thức vay vốn phù hợp với điều kiện cụ thể từng doanh nghiệp. 

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong thời gian tới nếu có ý kiến vướng mắc, khó khăn tiếp tục gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang để được tháo gỡ kịp thời./.
Phòng TTHTDN