​Mời tham gia Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn ĐBSCL tại 4 tỉnh vùng tứ giác Long Xuyên (Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ) năm 2018

Thứ ba, 16 Tháng 10 2018
Diễn ra từ ngày 08/11/2018 đến ngày 13/11/2018 tại Quảng trường Khu đa hợp - Khu đô thị Phú Cường Phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


Thực hiện Quyết định số 3376/QĐ-BNN-CBTTNS ngày 24/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn ĐBSCL tại 4 tỉnh vùng tứ giác Long Xuyên (Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ) năm 2018.

Nhằm tăng cường cơ hội hợp tác, đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng tới nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp và thiết lập thị trường tiêu thụ ổn định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Kiên Giang tổ chức: Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và nông sản an toàn ĐBSCL tại 4 tỉnh vùng tứ giác Long Xuyên (Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ) năm 2018 diễn ra từ ngày 08/11/2018 đến ngày 13/11/2018 tại Quảng trường Khu đa hợp - Khu đô thị Phú Cường Phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông tin đến các tổ chức, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
Địa chỉ: Số 222-224, Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Điện thoại/Fax: 02973946345.

 

Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL