Tháng 10 năm 2018: Kiên Giang đón gần 600 ngàn lượt khách đến tham quan

Thứ ba, 23 Tháng 10 2018
Trong tháng 10 năm 2018, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 596.924 lượt, tăng 57,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khách quốc tế 47.958 lượt, tăng 82,2% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 306.610 lượt, tăng 101,1% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 268.125 lượt, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 493,1 tỷ đồng tăng 38,2% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 369.356 lượt khách tham quan du lịch, tăng 66,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 43.805 lượt, tăng 90,9 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 458,2 tỷ đồng, tăng 39,0% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Thực
hiện
tháng
9/2018
Ước TH
Tháng
10/2018
Lũy kế từ đầu năm
Thực
hiện
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 630.654 596.924 6.684.557 126,4
           Khách quốc tế (lượt) 46.096 47.958 501.712 167,9
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 428.777 369.356 3.322.627 134,0
           Khách quốc tế (lượt) 42.904 43.805 464.838 179,4
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 323.080 306.610 3.762.579 128,3
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 284.696 268.125 2.746.683 123,8
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,9 2,0 1,8 108,1
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,4 2,5 2,5 103,3
III. Doanh thu (tỷ đồng) 552,4 493,2 5.137,1 139,8
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 516,7 458,2 4.697,4 150,9
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 523 523 523 106,7
                 Số phòng (phòng) 18.789 18.789 18.789 132,7

Sở DLKG (Trần Linh)