Mời tham gia “Hội nghị Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam và giao dịch thương mại”

Thứ bảy, 10 Tháng 11 2018
Diễn ra vào ngày 14/11/2018 tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp; hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Công văn số 2509/XTTM-PTNL ngày 23/10/2018 của Cục Xúc tiến Thương mại về việc mời tham gia Hội nghị Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam và giao dịch thương mại (Hội nghị). 

Nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong ngành thực phẩm, các giải pháp ứng dụng công nghệ, phát triển thị trường cho ngành thực phẩm; giao lưu kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức hỗ trợ và các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm Việt Nam và quốc tế; tạo cơ hội hợp tác kinh doanh thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, các công ty nhập khẩu, các tập đoàn thu mua và các đại siêu thị trong và ngoài nước. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia Hội nghị xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 09/11/2018 (Bản đăng ký kèm theo).

- Thời gian: Ngày 14/11/2018

- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

- Chi phí: Miễn phí tham dự.   

Thông tin liên hệ:
- Bà Lâm Kim Đang - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, 222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại: 0975.929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Phòng XTĐTTMDL