Mời tham gia “Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III - Long An 2018 và Lễ công bố Logo thương hiệu Gạo Việt Nam”

Thứ ba, 04 Tháng 12 2018
Từ ngày 18 - 24/12/2018 tại đường Hùng Vương, thành phố Tân An, tỉnh Long An với chủ đề “Phát triển bền vững Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 

Căn cứ Công văn số 714/GM-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc mời tham gia “Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III - Long An 2018 và Lễ công bố Logo thương hiệu Gạo Việt Nam.

Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ III - Long An 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 18 - 24/12/2018 tại đường Hùng Vương, thành phố Tân An, tỉnh Long An với chủ đề “Phát triển bền vững Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với quy mô khoảng 1.200 gian hàng.

Festival có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều kiện cả nước đã và đang tích cực đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về Nông nghiệp, Nông dân và Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Festival là nhịp cầu kết nối để các Doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; tạo cơ hội lớn cho các Đơn vị, Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực Công nghiệp - Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch quảng bá thương hiệu, nâng cao uy tín Doanh nghiệp, phát triển sản xuất.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 07/12/2018 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang222 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Bà Lâm Kim Đang, điện thoại: 0297.3946 345 - di động 0975.929.144, email: lamkimdang@gmail.com
 

Phòng XTĐTTMDL