Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Thông báo mời tham dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2018
Print this page

Thông báo mời tham dự Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2018

Monday, 17 December 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo đến các nhà tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp biết đến tham dự và gửi các ý kiến kiến nghị  thông qua ông Nguyễn Hữu Sương, Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018.

UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tình lần 3 năm 2018 vào lúc 14h, ngày 24 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường C, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo đến các nhà tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp biết đến tham dự và gửi các ý kiến kiến nghị  thông qua ông Nguyễn Hữu Sương, Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20/12/2018, qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UBND tỉnh thông báo đến các nhà tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp biết đến tham dự.

Xin vui lòng xem thông báo đính kèm
Phòng TTHTDN