Văn bản hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước

Thứ năm, 27 Tháng 12 2018
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA) xin trân trọng giới thiệu đến doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh các văn bản hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước.
 
Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 10050/BCT-TTTN về hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tham gia vào chuỗi phân phối sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước.
 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tham gia vào chuỗi phân phối các sản phẩm Việt Nam tại thị trường trong nước, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang giới thiệu các văn bản hướng dẫn.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm.
Phòng TTHTDN