Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018

Thứ năm, 03 Tháng 1 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 11 và 11 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
 
 
Vui lòng xem chi tiết đính kèm

Phòng TTHTDN