Lịch Hội chợ Triển lãm Hoa Kỳ năm 2019

Thứ năm, 03 Tháng 1 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin trân trọng giới thiệu danh sách tổng hợp các sự kiện xúc tiến thương mại tại nước Hoa Kỳ năm 2019 do Vietrade New York tổng hợp.

Xin vui lòng xem chi tiết đính kèm
Phòng TTHTDN