Mời tham gia Hội chợ Thương mại Xuân huyện Hồng Ngự Đồng Tháp 2019.

Thứ năm, 17 Tháng 1 2019
Hội chợ Thương mại Xuân huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 2019 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại Đường B2 – Khu Hành chính huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang nhận được Công văn số 216/XTTMDLĐT-TMDL ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp về việc tham gia Hội chợ Thương mại Xuân huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 2019.

Hội chợ Thương mại Xuân huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp 2019 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 01 năm 2019 tại Đường B2 – Khu Hành chính huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, với quy mô trên 150 gian hàng, sự kiện này tạo cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà sản xuất trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm mở rộng thị trường, liên kết hợp tác.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 10/01/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Thông tin liên hệ:
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang
- Địa chỉ: số 222-224, Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
- Điện thoại/Fax: 0297.3946.345
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng XTĐTTMDL