Tháng 1 năm 2019, Kiên Giang đón trên 550 ngàn lượt khách

Thứ sáu, 25 Tháng 1 2019
Trong tháng 01 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 550.014 lượt, tăng 42,2 % so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khách quốc tế 57.965 lượt, giảm 1,7% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 250.005 lượt, tăng 41,9% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 274.037 lượt, tăng 39,0% so với cùng kỳ. Doanh thu 663,3 tỷ đồng tăng 32,7% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 376.111 lượt khách tham quan du lịch, tăng 57,5% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 52.392 lượt, giảm 0,1 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 628,8 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ.
 
 
 
Chỉ tiêu
Kế
hoạch
2019
Năm 2019
Ước
TH
Tháng 01
So với
cùng kỳ
(%)
I. Tổng số lượt khách (lượt) 8.300.000 550.014 142,2
           Khách quốc tế (lượt) 640.000 57.965 98,3
   Trong đó: Phú Quốc (lượt) 4.300.000 376.111 157,5
           Khách quốc tế (lượt) 580.000 52.392 99,9
1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt) 4.400.000 250.005 141.9
2. Khách lưu trú du lịch (lượt) 3.650.000 274.037 139,0
II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách) 1,8 1,9 78,8
           Khách quốc tế (ngày/khách) 2,6 2,6 83,1
III. Doanh thu (tỷ đồng) 6.840 663,3 132,7
           Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng) 5.900 628,8 134,5
IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở) 750 710 139,8
                 Số phòng (phòng) 21.000 19.764 124
Sở DLKG (Trần Linh)