Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019

Thứ hai, 28 Tháng 1 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 để bạn đọc tham khảo

Bộ Công thương ban hành Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2018 về phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019.

Theo Quyết định có 201 chương trình sự kiện trên cả nước

Vui lòng xem chi tiết đính kèm

Phòng TTHTDN