lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 283

Thông tin thị trường Ấn Độ - cập nhật năm 2018

Thứ tư, 13 Tháng 2 2019
Theo số liệu của tổng cục thống kê Ấn Độ, trong quý IV năm tài chính 2017-2018 (tháng 1-tháng 3 năm 2018), kinh tế Ấn Độ tăng trưởng 7,7% so với mức 6,1% so với cùng kì năm trước, chủ yếu là do tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất và chi tiêu tiêu dùng. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ khi nước này thực hiện chính sách đổi tiền và GST.

Tổng quan thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ
Thương mại Việt Nam - Ấn Độ không ngừng tăng trưởng, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tháng 7/2007. Tháng 10/2009, Ấn Độ đã công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 
Tăng trưởng không đều từ năm 2013 đến năm 2017. Tăng trưởng xuất khẩu lần lượt là -2% trong năm 2014 so với năm 2013, -4% năm 2015 so với 2014, 16% giai đoạn 2015 -2016 và tăng mạnh 34% giai đoạn 2016 – 2017.

Hiện hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ ngày càng đa dạng với nhiều mặt hàng hơn thay vì chỉ có những mặt hàng nông sản.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Ấn Độ năm 2017 đạt gần 4,2 tỉ USD, với tốc độ tăng trưởng 9% giai đoạn 2013 – 2017, chiếm 1% trong tổng thị phần nhập khẩu hàng hoá của Ấn Độ năm 2017.
 
Vui lòng xem chi tiết đính kèm Hồ sơ thị trường Ý năm 2018
Phòng TTHTDN