​Kế hoạch xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2019

Thứ năm, 21 Tháng 3 2019
UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/201 về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2019; kế hoạch gồm 30 hoạt động xúc tiến, trong đó có 10 hoạt động xúc tiến trên địa bàn tỉnh, 09 hoạt động xúc tiến ngoài tỉnh, 03 hoạt động xúc tiến nước ngoài và 03 hoạt động truyên truyền, quảng bá. Cụ thể:

- Xúc tiến trong tỉnh: Tổ chức hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư; tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm; tổ chức khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp phục vụ cho hội nghị đối thoại doanh nghiệp; tổ chức Lễ hội nước mắm Phú Quốc kết hợp Hội chợ thương mại và du lịch; hội chợ thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức 05 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, biên giới, hải đảo và Chương trình bình ổn giá thị trường cuối năm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…

- Xúc tiến ngoài tỉnh: Tham gia Hội chợ Xúc tiến thương mại hợp tác xã, Hội chợ Quốc tế Nông sản và Thực phẩm Việt Nam, Ngày hội Du lịch và Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh; Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội; Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội và Lễ hội bánh dân gian Nam bộ tại Tp. Cần Thơ.

- Xúc tiến nước ngoài:  Tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia các cuộc hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, nghiên cứu và phát động thị trường du lịch tại các quốc gia ở Châu Á, Châu Âu. Tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam - Campuchia tại Phnôm Pênh; Hội chợ Thương mại Việt Nam - Myanmar tại Myanmar.

- Hoạt động tuyên truyền, quảng bá: Phát hành các ấn phẩm, vật phẩm, phim ảnh phục vụ cho công tác xúc tiến trong và ngoài nước. Tuyên truyền quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Kiên Giang về lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch trên các phương tiện truyền thông.

UBND tỉnh giao Trung tâm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh trong năm 2019./
.
Phòng XTĐTTMDL