Vận động doanh nghiệp tham gia học tập, khảo sát thực tế và tham gia triển lãm nông nghiệp tại Nhật Bản

Thứ tư, 27 Tháng 3 2019
Chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp AGRI WEEK 2019 tại Nhật Bản, thời gian: Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 27/5/2019.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm)  phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia theo Công văn số 1492/VP-KTTH ngày 22/3/2019.

Triển lãm Nông nghiệp quốc tế AGRI WEEK 2019 là một trong những cuộc triển lãm hàng đầu tại châu Á trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhằm quảng bá các công nghệ tiên tiến của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp nước ngoài kết nối với nhau.
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, các tổ chức và các dự án chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam tiếp cận với nền nông nghiệp hiện đại, công nghệ cao của Nhật Bản và tiếp thu, áp dụng hiệu quả vào các mô hình và điều kiện tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Chương trình học tập, khảo sát thực tế và tham dự Triển lãm Nông nghiệp AGRI WEEK 2019 tại Nhật Bản với chủ đề “Ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp: Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản”.

- Thời gian: Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 27/5/2019.
- Địa điểm: Osaka – Shizuoka – Hankone – Tokyo (Nhật Bản).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 04/4/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL