​Mời tham gia “Hội chợ quốc tế Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Vật tư nông nghiệp Việt Nam 2019 – Agritech Việt Nam 2019” và “Hội chợ quốc tế Nông sản, Thực phẩm Việt Nam 2019 – Vietnam Farm & Food Expo 2019”.

Thứ tư, 27 Tháng 3 2019
Hội chợ diễn ra từ ngày 19/6/2019 đến ngày 22/06/2019, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ (Số 1 Lữ Gia, P.15, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh).

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang nhận được Thư mời số 295/CV-HH ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham gia “Hội chợ quốc tế Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Vật tư nông nghiệp Việt Nam 2019 – Agritech Việt Nam 2019” và “Hội chợ quốc tế Nông sản, Thực phẩm Việt Nam 2019 – Vietnam Farm & Food Expo 2019”.

Hội chợ diễn ra từ ngày 19/6/2019 đến ngày 22/06/2019, Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Phú Thọ (Số 1 Lữ Gia, P. 15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh) nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố đến với người tiêu dùng, xúc tiến ký kết hợp đồng tiêu thụ và hợp tác đầu tư giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giao thương, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nước ta theo hướng bền vững.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 15/5/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL