Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019

Thứ hai, 01 Tháng 4 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2019 để bạn đọc tham khảo
 
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2019 do Cục Thống kê Kiên Giang tổng hợp báo cáo
 
Vui lòng xem chi tiết đính kèm

 
Phòng TTHTDN