Mời tham gia “Hội chợ Thương mại Việt - Lào (VIETLAOEXPO 2019)"

Thứ ba, 02 Tháng 4 2019
Hội chợ với quy mô 250 gian hàng, diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2019 tại Trung tâm Hội nghị  và Triển lãm quốc tế (Lao-Itecc), thủ đô Viêng Chăn, Lào.
 
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Công văn số 327/XTTM-HTXK ngày 19/2/2019 của Cục Xúc tiến Thương mại về việc tham gia Hội chợ thương mại Việt - Lào (VIETLAOEXPO 2019).

Hội chợ với quy mô 250 gian hàng, diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2019 tại Trung tâm Hội nghị  và Triển lãm quốc tế (Lao-Itecc), thủ đô Viêng Chăn, Lào. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Kiên Giang nói riêng quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt; tăng cường xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường tại Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa; phát triển các dự án đầu tư tại Lào.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 12/4/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL