​Mời tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam 2019 tại Myanmar

Thứ ba, 02 Tháng 4 2019
Hội chợ với quy mô 100 gian hàng, diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2019 tại Tòa nhà Tatmadew Hall, Yangon, Myanmar. 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Căn cứ Công văn số 15/CKT-TLQĐ ngày 21/3/2019 của Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Thương mại Quân đội về việc tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam 2019 tại Myanmar.

Hội chợ với quy mô 100 gian hàng, diễn ra từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2019 tại Tòa nhà Tatmadew Hall, Yangon, Myanmar. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp Kiên Giang nói riêng quảng bá hình ảnh quốc gia, hình ảnh doanh nghiệp, thương hiệu Việt; tăng cường xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và khả năng phát triển thị trường tại Myanmar; tổ chức mạng lưới tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phát triển các dự án đầu tư tại Myanmar.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 15/4/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Đồng chí Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL