Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019

Thứ ba, 02 Tháng 4 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 02 và 02 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo
 
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 02 năm 2019 do Cục Thống kê Kiên Giang tổng hợp báo cáo
 
Vui lòng xem chi tiết đính kèm

 
Phòng TTHTDN