Ngày sách Việt Nam gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2019
Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tại tỉnh Kiên Giang là sự kiện nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Dự kiến, Ngày Sách diễn ra từ 19/4 đến 21/4/2019.

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 triển khai tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên toàn quốc.

Nhằm góp phần tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; khuyến khích và phát triển văn hóa đọc, tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.

 

Lễ Khai mạc Ngày sách Kiên Giang năm 2018

Các nội dung tuyên truyền bao gồm:
    +Tuyên truyền Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 21/4 hàng năm làm "Ngày Sách Việt Nam", với mục đích đề cao tầm quan trọng và ý nghĩa cũng như khẳng định vai trò, vị trí của sách trong đời sống xã hội.
    + Tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh văn hóa đọc nhằm khuyến khích mọi người đọc sách, xem sách là phương tiện chủ yếu để bổ sung tri thức, hoàn thiện nhân cách.
    + Phản ánh đầy đủ các hoạt động và phong trào hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam của các ngành, địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền các hoạt động Ngày sách Việt Nam gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động Ngày sách Việt Nam lồng ghép với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và gắn với các sự kiện, lễ hội văn hóa của ngành, địa phương.
    + Tập trung tuyên truyền đậm nét các hoạt động diễn ra Ngày Sách Việt Nam cấp tỉnh tại huyện Giồng Riềng; thông tin về các buổi khai mạc và các hoạt động diễn ra xuyên suốt và thông báo rộng rãi người dân đến tham quan, tham gia các hoạt động Ngày Sách cấp tỉnh tại Trường THPT huyện Giồng Riềng.

 

Ngày sách Kiên Giang năm 2016

Các khẩu hiệu tuyên truyền như:
    + Sách – Tri thức và Văn hóa;
    + Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tại tỉnh Kiên Giang năm 2019 (từ 19/4 - 21/4/2019);
    + Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức và rèn luyện nhân cách;
    + Mỗi người nên đọc sách mỗi ngày;
    + 
Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ
    + Sách - Chìa khóa của thành công
Phòng TTHTDN