​Tình hình nhập khẩu hồ tiêu của EU trong thời gian qua

Thứ hai, 08 Tháng 4 2019
Hạt tiêu Việt Nam được nhập khẩu nhiều vào EU và số liệu nhập khẩu 5 năm qua đều đạt trên 100,000 tấn tiêu mỗi năm

Năm 2014, EU nhập khẩu 102,431 tấn hạt tiêu, gồm 71,220 tấn tiêu nguyên hạt và 31,271 tấn tiêu xay. Trong năm 2014, EU đã chi 860 triệu USD để nhập khẩu tiêu với mức giá trung bình 8,581 USD/tấn đối với tiêu nguyên hạt và 7,971 USD/tấn đối với tiêu xay. 5 nước nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất trong EU gồm Đức với khối lượng 26,253 tấn, Hà Lan 15,433 tấn, Anh 11,901 tấn, Tây Ban Nha 9,717 tấn và Pháp 9,574 tấn.

 
Sang năm 2015, nhập khẩu hạt tiêu của Eu đạt 105,479 tấn tăng 3% so với năm trước, gồm 72,217 tấn tiêu nguyên hạt và 33,262 tấn tiêu xay. Giá trị nhập khẩu đạt 1 tỷ USD tăng 16% so với năm trước. Mức giá trung bình ở mức 9,961 USD/tấn với tiêu nguyên hạt và 8,439 USD/tấn với tiêu xay, tăng lần lượt 16% và 6%.

 
Năm 2016, nhập khẩu tiêu của EU tiếp tục tăng 2% so với năm trước, ghi nhận khối lượng nhập khẩu 107,414 tấn tiêu gồm 76,513 tấn tiêu nguyên hạt và 30,901 tấn tiêu xay. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu lại giảm 4% so với năm 2015, ghi nhận kim ngạch nhập khẩu 961 triệu USD với mức giá trung bình 8,991 USD/tấn với tiêu nguyên hạt và 8,821 tấn cho tiêu xay.

 
EU nhập khẩu nhiều hơn 2% khối lượng tiêu trong năm 2017 so với năm 2016, ghi nhận khối lượng nhập khẩu 109,121 tấn, gồm 78,695 tấn tiêu nguyên hạt và 30,246 tấn tiêu xay. Trong năm 2017, EU chi 772 triệu USD cho nhập khẩu tiêu, giảm 20% so với năm trước. Mức giá nhập khẩu trung bình ở mức 6,808 USD/tấn cho tiêu nguyên hạt và 7,772 USD/tấn đối với tiêu xay. Đức tiếp tục là nước nhập khẩu tiêu lớn nhất của EU với khối lượng nhập khẩu là 32,399 tấn, tăng 9% so với năm 2017.

 
Năm 2018, EU nhập khẩu tổng cộng 106,674 tấn tiêu, giảm 2% so với năm trước với 76,779 tấn tiêu nguyên hạt và 29,895 tấn tiêu xay. Do xu hướng giảm giá trên toàn thế giới nên tính theo giá trị, nhập khẩu tiêu của EU giảm 32% so với năm 2017, đạt 526 triệu USD. Với mức giá nhập khẩu trung bình là 4,542 USD/tấn với tiêu nguyên hạt và 5,931 USD/tấn với tiêu xay.
Nguồn vietnamexport.com