Công ty trung gian ở Áo mong muốn nhập khẩu gạo White Long Grain Rice 25 % Broken

Thứ năm, 11 Tháng 4 2019
Thương vụ Việt Nam tại Áo thông tin có Doanh nghiệp trung gian của Áo đang tìm kiếm đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam với số lượng ban đầu trên 10.000 tấn.

Doanh nghiệp trung gian của Áo yêu cầu gạo đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ  thuật như sau:

              + Broken: 25.0% max
              + Moisture: 14.5% max
              + Damaged kernels: 3.0% max
              + Yellow kernels: 3.0% max
              + Foreign matters: 2% max
              + Paddy kernels: 30 seeds/KG max
              + Chalky kernels: 8.0% max
              + Immature kernels: 2.0% max
              + Red kernels: 3.5% max
              + Milling degree: Well milled and polished.

 Ngoài ra, đối tác Áo này mong muốn nhận được 100 kg gạo mẫu trước khi bắt đầu đàm phán hợp đồng.

Doanh nghiệp quan tâm, xin báo giá FOB và liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Áo (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; +43 699 120 88 444). 
Thương vụ Việt Nam tại Áo