lỗi
  • JUser: :_load: Không thể nạp user với ID: 320

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018 - 2020

Thứ ba, 07 Tháng 5 2019
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, giai đoạn 2018 - 2020.

Theo quyết định có 117 dự án được phê duyệt trên các lĩnh vực: du lịch; thương mại; môi trường; nông nghiệp (ứng dụng công nghệ cao), nước và đô thị, nông nghiệp,...

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được phê duyệt tại Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 24/8/2018.


Xem chi tiết 02 Quyết định đính kèm 
Phòng TTHTDN